Uzaktan Site Yöneticiliği Eğitimi

Uzaktan Site Yöneticiliği Eğitimi Kursumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından 02.09.2015 tarih 76 karar sayılı izni ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden aldığı izinle sektöründe ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerine başlamıştır. Site ve Apartman yöneticiliği kursumuzda dersler alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verilmektedir.
Bu program, apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, programı tamamlayanların profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olabilir.

EĞİTİMİN AMACI:

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Kurs ile katılımcıların;
•Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
•Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
•Kendini doğru ifade etmeleri,
•Etkin dinleyici olmaları
•İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

KONU BAŞLIKLARI

• Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
• Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları
• Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
• Ana gayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri
• Kat Mülkiyeti Yönetimi
• Ana Gayrimenkulün Yönetimi
• Yönetim Planı
• İşletme Projesi
• Ortak Yerler
• Kat Maliklerinin Borçları Ve Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk
• Komşu Hakları
• Komşuların Uyması Gereken Konular
• Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri
• Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler
• İletişim Becerileri

KİMLER KATILABİLİR:

* Apartman, site ve bina yönetimi alanında kendilerine yön vermek isteyenler
* Profesyonel yönetici müdür, muhasebe, saha çalışanı, teknik personel ve benzeri pozisyonlarda kendilerini geliştirmek isteyenler
* Apartman, site, bina yönetimi sektöründe yer almak isteyen muhasebe sorumluları, bina yöneticisi ve adayları
* Apartman, site ve bina yönetimlerinde çalışan yada bu alanda kendiniyetiştirmek isteyen tüm profesyoneller
* Apartman, site ve bina yönetim tesis yönetim, şirketleri ve çalışanları
* Emlak, sigortacılık ve danışmanlık hizmetleri çalışanları
* Apartman, site ve bina projelerinde satış sonrası hizmetleri veren personelleri
* Apartman, site ve bina yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, denetçiler ve kat malikleri

Kayıt için Neler Gerekli ?

-Öğrenim Belgesi
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Vesikalık Fotoğraf(4 adet)