Site yönetiminde bulunması gereken evraklar !

Site yönetiminde bulunması gereken evraklar ! Site yönetimi nasıl olmalı? Site yönetiminin hangi defterleri tutması ve hangi evrakların takibini yapması gerekiyor? Site yönetiminde bulunması gereken evraklar nelerdir? İşte tüm sorularınızın yanıtı…

Site yönetimi nasıl olmalı?

Site yönetiminin hangi defterleri tutması ve hangi evrakların takibini yapması gerekiyor? Site yönetiminde bulunması gereken evraklar nelerdir? Diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

İlk kez seçilen site yönetiminin takibini yapması gereken bazı evraklar bulunuyor. Site yöneticisinin site ile ilgili gelen / giden, işletme, demirbaş kayıt defterlerini tutması ve bu defterlere tüm makbuz ve evrakların kaydedilmesi gerekiyor.

Yönetimin el değiştirmesi durumunda ise, eski yöneticinin yeni yöneticiye tüm site yönetiminde bulunması gereken evrakları ve defterleri bir tutanak ile yeni yöneticiye teslim etmesi gerekiyor.

Yargıtay kararı örneği..
T.C. YARGITAY
5.Hukuk Dairesi

Esas: 1982/10046
Karar: 1982/10558
Karar Tarihi: 26.11.1982

Dava: Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca, eski yönetim kurulu görevlileri olan davalıların ortak giderlerden zimmetlerinde kalan paranın ödenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; dava konusu paranın davalılardan müteselsilen alınmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Saaddettin yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup, iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, davalıların yönetici kadrosunda bulundukları dönemde zimmetlerinde kalan paranın ödetilmesine ilişkindir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 38. maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve 39. maddeye görede hesap vermekle yükümlüdür. Ayrıca BK.nun vekillikle ilgili 386-398 maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. Özellikle bu Yasasının 392. maddesiyle de, vekil zimmetinde kalan parayı ve faizini ödemek zorundadır. Herne kadar davalı yönetici kat malikleri kurulunca genel anlamda ibra edilmişse de, bu yöneticinin zimmetinde olan paranın hesabı görülerek açık ibra niteliğinde değildir. İlk bakışta bilinmeyen ve anlaşılmayan sonradan inceleme ile saptanabilen zimmette duran borç, ibra kapsamı içinde kalamayacağından, yöneticilerin zimmetinde kaldığı kesin olarak gerçekleşen bu borcun kendilerinden alınmasına karar verilmesi gerekir. Olayımızda bilirkişilerin inceleme sonucu davalılardan kalan paranın mahkemece kendilerinden alınmasına karar verilmiş olması doğru bulunmuştur.

Sonuç: Davalının temyiz itirazları yerinde görülmediğinden usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), 26.11.1982 gününde oy birliği ile karar verildi.(kaynak:emlakkulisi)