Site Yönetimi Nedir ?

Site Yönetimi Nedir ? Apartman yöneticilerinin oluşturulduğu kurul tarafından seçilir ve sadece kat malikleri tarafından oylanan yönetim kurumudur.
Site yönetimi kimdir, kimlerden oluşur? Site yönetimi, tüm sitenin ortak alanlarının bakım, onarım ve tadilat işleri ile ilgilenir. Ana bağımsız bölüm yöneticilerinden oluşan site yönetimi, apartman yöneticileri içinden seçilir.

Site yönetiminde geçici yönetim nedir, nasıl oluşur?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının Toplu Yapılara ilişkin özel hükümler çerçevesinde 73. Madde de geçici yönetim düzenlenmiştir. Toplu konutlarda yaşam tamamen başlayana kadar sorunları azamiye indirmek için geçici yönetim seçilir. Geçici yönetimin süresi 2 yıldır.

Site Yönetimi Nedir ?

Site Yönetimi Nedir ?

Site yönetimi hangi yapılarda kurulur?

İstenilen her yapı tarzında site yönetimi kurulacağı gibi Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği 8 ya da daha fazla bağımsız bölüm olan yapılarda yönetici bulundurmak zorunludur.

Site yönetimi nasıl oluşturulur?

Yönetici olmayan apartmanlarda kat maliklerinden biri ya da bir kaçı yönetim oluşturur. Yönetim oluşabilmesi için ise 1 karar defteri, 1 vezne defteri ya da işletme defteri alınır. Noterde bu defterler apartman adına tescil ettirilmelidir. Yönetim oluşturulabilmesi için tüm kat maliklerinin katılması gereken toplantı düzenlenir. Toplantıya katılmaları için imza karşılığında bir davet tebliğ edilir. Toplantı bildirisinin bir nüshası da apartman panosuna asılmalıdır. Yöneticilerin kat maliki olma zorunluluğu yoktur.

Site yönetiminin görevleri nelerdir?

1. Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesidir.
2. Site, apartman ya da lojman yöneticilerin adres değişikliklerini muhtara bildirmek zorundadır.
3. Yapı içerisinde kömürlük, garaj, depo, kullanılmayan boş bağımsız bölüm gibi yerlerde kimsenin yaşamıyor olmasını takip etmelidir.
4. Kat malikleri, çalışanlarının kimliklerini kapıcılara, güvenlik görevlilerine ve yönetime bildirmek zorundadır. Yönetim bu takipleri yapmak durumundadır.

Apartman site yönetim bütçesi ne demektir?

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. Yönetim Planının 15.maddesi gereğince; kapıcı, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, personel giderleri, sigorta primleri, ortak yerlerin bakımları, demirbaş alımları için ödenecek tutar, bahçe sulama, asansör, çöp giderleri, havuz işletmeleri gibi giderlerde tüm kat malikleri arsa payları kadar ödeme yapmak zorundalar.

Site yönetiminde kiracıların hukuki durumu nedir?

Site yönetimi toplantılarına, apartman yönetici toplantılarına sadece kat malikleri katılabiliyor, oy verebiliyor. Apartmanda, sitede kiracı olarak bulunan kişiler ise ev sahiplerinin yönetime verdikleri vekalet ile oy kullanabilirler.(Kaynak:emlakansiklopedisi)