Site ve apartman yöneticileri sertifikalanıyor

Site ve apartman yöneticileri sertifikalanıyor. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’da bina yönetimi ayrı bir meslek dalı olarak ortaya çıkıyor.

Müstakil binalar açısından bakıldığında bina yönetimleri malikler arasında çözülemeyen görüş ayrılıkları başta olmak üzere sorun oluşturan konuların başında geliyor. Türkiye’de şehir nüfusunun çağın gereksinimleri nedeniyle daha fazla sosyal donatılara ve modern olanaklara sahip nitelikli toplu konut alanlarını tercih etmeleri bu alanların çok daha profesyonelce yönetilmesini zorunlu kılıyor
Türkiye’de son yıllarda inşaat sektörünün hızla büyüdüğünü, yeni konut modellerinin insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerini de değiştirdiğini söyleyen Mustafa Hakan Özelmacıklı şöyle devam etti: “Özellikle son yıllarda birkaç katlı apartmanlardan çok katlı yapılara geçildi ve mahallelerin yerini siteler almaya başladı. Binlerce insanın bir arada yaşadığı sitelerde yöneticilere ve site yönetimi alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu da yeni kariyer fırsatları doğuruyor. Başlangıçta gönüllülük esasıyla yürütülen yönetim konusu daha profesyonel ellere bırakılması bir mecburiyet halini aldı.”

4.000 TL Maaş

Site ve apartman yöneticilerinin yasal sorumluluklarının artmasının yeni nesillere profesyonel anlamda çalışabilecekleri iş kolu oluşturduğuna dikkati çeken Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Apartman ve site yönetimini salt hukuki boyutuyla ele almamak gerekir. Zira apartman ve site yönetimi, içerisinde birbirinden farklı işleri yerine getirecek görevliler bulunan organizasyonu da sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetmek durumundadır. Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır. Örneğin 40 haneli bir blokta binanın yönetiminde daire başında 50-100 TL arası yönetici hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda yöneticinin kazancı bu tek bina için 4.000 TL’ye kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Günümüzde inşaat sektörünün ilerlemesi, gelişmesi küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Ulaşım vb. nedenlerle gayrimenkul projelerinde alışveriş, güvenlik, sosyal vb. ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sunulması fark yaratan bir unsurdur. Bu hizmetlerin profesyonel biçimde yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluktur.

Ülkemizin her yıl yaklaşık 600.000 yeni konut ihtiyacı olduğu gerçeği ile baktığımızda “bina ve toplu yapı yönetiminin” profesyonelleşmesi kaçınılmazdır. Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Gayrimenkul projelerindeki hizmetlerin vaz geçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri bina ve site giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Gerek güvenlik gerekse diğer hizmetlerin düşük maliyetlerle sunulması, uzun dönemli borçlanma ile ev sahibi olacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak “Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri” ihtiyacı oluşmaktadır. (Kaynak:emlaktasondakika)

 

Site ve apartman yöneticileri