Bankalar apartman yöneticisi oldular

Bankalar apartman yöneticisi oldular ! Bankalar hesap açtıran apartmanla­rın aidatlarını yöneticiye gerek olmadan topluyor, toplanan aidatlarla elektrik, su, doğalgaz gibi ortak gi­derleri ödüyor
Bankalar hizmet konusunda sınır tanımıyor. Şimdi de “apartman yöneticiliği” yapmaya başladılar. Hesap açtıran apartmanların kat maliklerinden aidat toplayıp, ortak kullanılan elektrik, doğalgaz faturasını ve hatta çalışanların SGK’sını ödüyor.
Her apartmanda en büyük sorun, apart­man yöneticiliğini kimin yapacağıdır. Her­kes bir diğerine “Sen yap” der ve deyim ye­rindeyse ateşten top her yıl birinin elinde ka­lır. Seçilen kişi içinse çok zorlu bir yıl başlar. Apartman yöneticisinin en büyük sorunu ise aidat toplamaktır. Çünkü aidatlar genellikle geç ödenir, bazı apartmanlarda bu gecikme­ler yüzünden ciddi sorunlar yaşanır.
Öte yandan apartmanın ortak giderleri olan elektrik, su, doğalgaz faturaları her ay düzenli olarak kapıya dayanır. Yöneticiler ise tahsil edemedikleri fatura tutarlarını kendi ceplerinden karşılar.

BANKALAR DEVREYE GİRDİ

Ancak son dönemde bankalar bu sıkıntılı işe talip olmuş görünüyor. Kısacası bankalar apartman yöneticiliği yap­maya başladı. Çok yeni bir ürün olan “Apartman Yöneticiliği” sayesinde tahsilat ve ödemeler sıkıntı olmak­tan çıkıyor. Artık bankalar hesap açtıran apartmanla­rın aidatlarını yöneticiye gerek olmadan topluyor, toplanan aidatlarla elektrik, su, doğalgaz gibi ortak gi­derleri ödüyor. Hatta bazı bankalar, apartmanda çalı­şan personelin maaşı ve SGK’sını da topladıkları bu pa­ralardan karşılıyor. Şayet toplanan para bu ödemelere yetmezse apartmana özel tanımlanan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) devreye giriyor. Bu sayede de ödemeler aksamadan gerçekleştiriliyor. Bankalar apartman yöneticisi oldular

ÖDEMEYENE YAPTIRIM YOK

Üstelik tüm bu hizmetler için bankalar apartmanlardan her hangi bir ücret talep etmiyor. Ayrıca hesabın açıldığı şubeden pa­rasını yatıran kat maliklerinden ücret de alınmıyor. Ancak bankalar apartmanların en büyük sorunu olan aidat ödemeyenlere karşı her­hangi bir yaptırımda bulunamıyor. Yani aidatını ödemeyen kiracı ve­ya kat malikine ihtarname çekmiyor. Bu iş yine apartman yönetimine kalıyor.
Bugün sadece dört banka müşterilerine bu hizmeti sunuyor. Önü­müzdeki günlerde bunlara yeni bankalarda katılacak gibi görünüyor…

APARTMAN DEĞİL SİTE OLMALI

Türkiye İş Bankası, talep eden site ve toplu konutlara Site Tahsilat Sistemi (STS) adlı ürününü sunuyor. Söz konusu ürün kapsa­mında banka, site ve toplu konutların her tip ödeme ve tah­silatlarını gerçekleştiriyor. Halen Site Tahsilat Sistemi kapsamında hizmet verilen toplu konutların ağırlıklı ola­rak İzmir ve İstanbul’da bulunduğunu söyleyen Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü En­gin Topaloğlu, “Site ve toplu konutlarda yaşayanların ha­yatlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz Site Tah­silat Sistemi (STS) kapsamında, site veya apartman sakin­lerinin aidat, su, doğalgaz vb. ödemeleri otomatik ödeme yön­temiyle bankamızdan ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor” diyor. İş Bankası, söz konusu hesapların açılışında site ve toplu konut yönetimlerinden ek belgeler talep ediyor.

Söz konusu belgeleri sağ­layan toplu konut yönetimleriyle Site Tahsilat Sistemi Protokolü imzalanıyor. Site / apartman yönetimine ait karar defteri ve imza sirkülerini ibraz eden yönetimlerle protokol imzaladıklarını söyle­yen Topaloğlu, bu kapsamda sunulan hizmetleri şöyle özetliyor: “Söz konusu protokol kapsamında; aidat bedellerini otomatik öde­me yöntemiyle ödemek isteyen müşterilerimizin bankamız nezdinde vadesiz mevduat hesabı olması gerekiyor. Ve bu hesap üzerine otoma­tik ödeme talimatı vermeleri bekleniyor. Ayrıca site/apartman yöneti­mi ile bankamız arasında gerekli altyapı sağlanarak müşterilerimize otomatik ödeme talimatı vermeden de İşCep’ten ve internet şubemizden aidat ödemelerini hızlı ve kolayca gerçekleştirmeleri imkanı sağlanıyor.” Bankalar apartman yöneticisi oldular Bankala r apartman yöneticisi oldular

POS’LA AİDAT ÖDEME İMKANI

Akbank aidat ödemelerini banka aracılığıyla tahsil etmek isteyen apartman ve site yönetimleri­ne hesap açıyor. Banka daire sahiplerine ise POS üzerinden kredi kartı ile de aidat ödeme imkanı sunuyor. Apartman yönetimlerinin istemesi halinde sabit aidat ödemelerinin yanı sıra apart­manın su, ısınma bedeli gibi ödemelerini de farklı hesaplar üzerinden tahsil ede­bildiklerini söyleyen Akbank Birey­sel Bankacılık Bölüm Başkanı İn­ci Aksun, sunulan ürün ve hiz­metleri şöyle özetliyor:
“Apartman yönetimleri, apart­man/sitenin fatura, maaş ödemesi, SGK ve vergi gibi ödemelerini de bankamız üzerinden yapabiliyor ve bu ödemelerde, internet şubemizi, ATM’erimizi ve çağrı merkezimizi kulla­nabiliyorlar. Aynı şekilde apartman/site sa­kinleri de aidat ve diğer ödemelerini tüm şube dışı kanallarımızdan da yapabiliyorlar. Apartman/site hesa­bının bulunduğu şubeden aidat ödemeleri ücretsiz yapılabiliyor.”

Akbank ayrıca çok sayıda dairesi bulunan ve ödeme tutarları aylık tü­ketime göre her ay değişen sitelere, Aboneli Tahsilat Sistemi ile hizmet sunuyor. Sistemde site sakinleri Akbank’ta bulunan hesaplarından veya kredi kartlarından ödeme talimatı veriyor. Böylece aidat ödeme tari­hinde, site sakinlerinin hesapların­dan veya kredi kartlarından otomatik olarak ödeme yapılıyor. Ayrıca yönetime de düzenli raporlama sağlanıyor.
Apartman ve site sakinleri, yine bu hesap kapsamında aidat ödeme­lerini yaptıkları hesaplarına Artı Para tanımlatarak aidatlarım gecik­meden ödeyebiliyor. Hesaplarında yeterli bakiye bulunmayan apart­man/site sakinlerinin, Artı Para limiti sayesinde aidatlarını gecikme­den ödeyerek gecikme cezası yükünden kurtulduklarını söyleyen Ak­sun, “Bu sayede yönetim de aidatları zamanında ve düzenli bir şekil­de tahsil etme imkanına kavuşuyor” diyor.
Akbank, Türkiye’nin her bölgesinde çok sayıda apartman ve siteyle aktif olarak çalışıyor. Söz konusu hizmeti ağırlıklı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde oturan kat maliklerinin talep ettiğini söy­leyen Aksun, bu illeri ise Trakya, Çukurova ve Akdeniz bölgelerinin izlediğini belirtiyor. Bankalar apartman yöneticisi oldular

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK

Finansbank apartman ve site yöne-timleriyle yaptığı özel anlaşmalar so­nucu aidat toplama işini üstleniyor.
Bunun apart­manın karar defteri, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarasını göste­ren kart, yöneticinin kimlik fotokopisi ile başvurması yeterli oluyor. Apartman/Site yönetimle­ri ile olan anlaşmalar kapsamında kat maliklerinin ai­dat ödemelerinin Finansbank aracılığıyla gerçek­leştirildiğini söyleyen Finansbank Bireysel Banka­cılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, bu kapsamda sunulan ürün ve hizmetler hakkında şu bilgileri veriyor: “Kat maliki için vadesiz hesap açılarak düzenli ödeme talimatı giriliyor ve aidat ödemeleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Tahsilat tarihinde kat maliki­nin hesabında yeterli bakiye bulunmuyorsa hesabına ta­nımlanmış olan ek hesap limitinden otomatik olarak ödeme gerçek­leştiriliyor. Aidat ödemesini yapmayan kat maliklerine ihtarname gibi bir uyarıcı uygulamamız ise yok. Eğer kat maliki kendi adına hesap açtırmak istemi­yorsa apartman hesabının bulunduğu şu­bemizden masraf ödemeden aidat ödeme­sini gerçekleştirebilir.

Bu kapsamda hesap açtıran apartman yönetimi hesabına hesap işletim ücreti uygulanmıyor. Ayrıca aidat ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla he­sap açtıran ve düzenli ödeme talimatı ve­ren kat maliklerine de hesap işletim ücreti muafiyeti var.”
Kurtoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Fi­nansbank halen bu ürünü ağırlıklı İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yer alan apartmanlara sunuyor. Ancak bankanın politikası bu ürünü diğer ille­re de yaygınlaştırabilmek.

FATURALARI DA ÖDÜYOR

DenizBank apartman ve sitelerin ne­redeyse tüm nakit akışlarını yönetiyor. Apartmanlardan hesap açılışında her­hangi bir ücret talep etmediklerini söyleyen Pekende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Banka­mızda site ve apartmanların aidat ödemelerine aracılık edilmesi, site­lerin kendi fatura ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve sitede çalışan personellerin maaş ödemelerinin yapılması hususunda hizmet veriyo­ruz. Site aidat ödemelerinde öde­me yapmayan kat maliklerinin ta­kibi ise bankamız yetkisinde değil. Aidat tahsilatları yapılırken anlaşmamıza bağlı olarak ücret talep etmiyoruz” diyor. DenizBank bu hizmeti ağırlıklı İstanbul olmak üzere Türkiye çapındaki tüm apartmanlara sunabiliyor.

BANKALAR HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR?

* Kat maliklerinden apartmanın aylık aidat ödemeleri tahsil ediliyor.
* Apartmanın su, doğalgaz, vergi vb. gibi faturaları ödeniyor.
* Apartman veya sitede çalışan personel veya personellerin maaşlarının ödenmesine aracılık ediliyor, * Sitede çalışan personelin SGK’ya yapılacak ödemeleri gerçekleştiriliyor.
* Apartman veya sitenin açacağı hesaptan hesap işletim ücreti alınmıyor.
* Otomatik ödeme talimatı veren veya apartmanın anlaşma yaptığı şube üzerinden ödeme yapan kat maliklerinden de ücret talep edilmiyor.