Apartman yönetimiyle ilgili tüm detaylar !

Apartman yönetimiyle ilgili tüm detaylar ! Hürses Gazetesi köşe yazarı olan Cem Barlas Arslan bugünkü yazısında apartman yönetiminin tüm detaylarını paylaştı. İşte o haber…
Kapıcıların yıllık ücretli izne hak kazanmaları için bazı koşullar var. Kapıcıların öncelikle aynı apartmanda, deneme süresi de dahil en az bir yıl çalışmış olma şartı var. Aralıklı çalışma durumlarında ise süreler, toplanarak değerlendiriliyor.

İZİN SÜRELERİ

Kapıcılara yıllık ücretli izin verilmesi zorunludur. Kapıcılar bu haklarından vazgeçemiyorlar. Aynı şekilde apartman yönetimlerinin de bu hakkı kullandırmama gibi bir durumları söz konusu değil.

Kapıcıların çalışma yıllarına göre izin süreleri değişiyor. Bu izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu sözleşmelerle artırılması mümkün.

Buna göre hizmet süresine göre izin hakları;

– 1 ila 5 yıl (5 yıl dahil) olanlar 14 gün,

– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün,

– 15 yıl ve yukarısı için ise 26 gün.

Apartman yönetiminin, izin kullanacak kapıcıya, izin süresine ilişkin ücreti, izne ayrılmadan önce ödemek veya avans olarak verme zorunluluğu var.

Yıllık izinlerini başka bir şehirde geçirmeleri durumunda, kapıcının bu durumu belgelemesi şartıyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni de verilebiliyor.

İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞAN KAPICI

Kapıcılara haftada bir gün izin kullandırmak zorunlu. Ancak apartman görevlisi izin gününde bir saat dahi çalışırsa, o gün tam çalışmış sayılıyor ve ücret ödenmesi gerekiyor.

KAPICILARIN KIDEM TAZMİNATI HESABI

Kapıcının işine haklı bir neden olmaksızın son verildiğinde, emekli olduğunda, kapıcı askere gittiğinde, öldüğünde ya da kapıcının bayan olması durumunda evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrıldığında, kat maliklerinin kapıcıya kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

KAPICI DAİRESİ

Kıdem tazminatı hesabında kapıcının kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli tutarı da kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.

ELEKTRİK, SU VE YAKIT BEDELİ

Kıdem tazminatı hesabında, kapıcıya ödenen elektrik, su ve yakıt bedeli de dahil ediliyor. Bu giderler apartman yönetimince karşılanıyorsa kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor. Aksi durumda dikkate alınmıyor.

KAPICI BEDELSİZ EV KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILAMIYOR

Çok rastlanan bir durum var. O da bedelsiz olarak kiralanan kapıcı dairesi karşılığında, kapıcılık hizmeti yaptırılması.

İŞ KANUNU NE DİYOR?

İş Kanunu’nda; kapıcı dairesinde oturan kapıcıdan görevi süresince kira istenemeyeceği hükme bağlanmış. Bu nedenle, kapıcı dairesinin bedelsiz kiralanması yoluyla, kapıcı çalıştırılması mümkün değil.

KAPICI DAİRESİNİN KİRAYA VERİLMESİ

Kapıcı dairesi olan bölüm, kapıcı olamayan birisine kiraya verilebilir. Bunun için bir engel yok.

EMEKLİNİN KAPICI OLMASI

Emekli olan birinin, sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak apartmanda kapıcı olarak çalıştırılması mümkün. Bu durumda kapıcıya ev tahsis edilmesi de zorunlu değil. (kaynak:emlakkulisi)