Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir? Ülkemizin her yerinde çok katlı olan binalarda yönetici bulunması zorunludur. Yani sekiz ve sekizden fazla kat bulunan binalarda apartman yönetici bulunması kat mülkiyeti kanununun hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yöneticisi kat malikler tarafından seçilemez ise bölgedeki sulh mahkemeleri apartman yöneticisi tayin edebilirler.

Peki, apartman yöneticiliği feshedilebilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

Pek çok kişinin bildiği gibi ülkemizde çok katlı apartmanlarda, apartman yönetici bulunması zorunlu bir durumdur. Sekiz katlı ya da sekizden daha çok katlı apartmanlarda, apartman yöneticisinin olması kat mülkiyeti kanunu kapsamınca zorunlu tutulmuştur. Apartman yönetim planı yönetim şeklini, kullanma amaç ve şeklini yönetici ve yönetici denetçilerinin alacakları ücreti ve mevcut yönetime dair diğer bir takım hususları belirler.

Apartman genelinde uygulanacak olan yönetim planı, tüm kat maliklerini ilgilendiren ve uymak zorunda oldukları bir sözleşme hükmünde olmaktadır. Apartman yöneticisi, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı açısından çoğunluğu sağlayan tarafından atanmaktadır. Eğer kat malikleri ana mülkiyetin yönetimi için anlaşamaz ya da bir araya gelerek bir yönetici seçemezlerse, söz konusu mülkiyetin bağlı olduğu yerin sulh mahkemesi tarafınca ilgili mülkiyete yönetici tayin edilebilir.

Sulh mahkemesi tarafından tayin edilen yönetici, kat malikleri tarafından seçilen yönetici ile aynı yetkilere sahip ve kat maliklerine karşı bir takım sorumluluk altında olmaktadır. Bölgedeki sulh mahkemesi tarafından tayin edilen apartman yöneticisi. Söz konusu tayin işleminin ardından altı aylık bir süre geçmediği sürece, kat malikleri kurulu tarafından değiştirilemez.

Fakat haklı bir neden meydana gelir ise o kişiyi tayin etmiş olan sulh mahkemesi yöneticinin değişmesine izin vermektedir. Kat malikleri kurulu yani apartman yönetim kurulu, söz konusu olan yöneticinin mevcut görevi süresince sergilemiş olduğu tutumu sürekli olarak denetler ve haklı bir nedenin meydana gelmesi halinde o kişinin yerine teni bir kişiyi tayin edebilirler.

Bu duruma karşın kat malikleri, kendi üstlerine düşen borçları ve bir takım yükümlülükleri yönetici tarafından noter tarafından gerçekleştirilen ihtarnameye karşın vaktinde ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmemeleri halinde, ilgili yönetici hiçbir tazminat ödemeye tabii olmaksızın kendi adına hazırlanmış olan sözleşmeyi feshederek yöneticilik pozisyonundan çekilir ve bu sebepten ötürü uğramış olduğu zararın tamamını kat maliklerinden talep etme hakkına sahip oluyor. (kaynak:emlaktahaber.com)