Apartman Risk Analizi Nedir ?

Apartman Risk Analizi Nedir ? Kanuna göre işyerinde çalışan sayısı önemli olmayıp çalışan sayısının tek kişi olması halinde bile risk analizi yapılması zorunlu olan bir uygulamadır. İşveren sayılan kat malikleri işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Apartmanda çalışan bahçıvan, kapıcı ya da güvenlik görevlisi gibi iş kollarının sağlık, güvenlik ve geliştirme amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre risk analizi yapılması gerekmektedir.

Kanuna göre işyerinde çalışan sayısı önemli olmayıp çalışan sayısının tek kişi olması halinde bile risk analizi yapılması zorunlu olan bir uygulamadır.

Risk analizi ile işyerinde oluşabilecek tehlikeler belirlenir ve riske dönüştüren faktörler kontrol altına alınarak derecelendirilir. Kat malikleri aynı zamanda işveren sayıldığından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işçi çalıştıran binaların 1 Ocak 2013 itibari ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu bir uygulamadır. Apartman Risk Analizi Nedir

İşveren sayılan kat malikleri işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Apartmanda yapılması zorunlu olan risk analizinin aşamaları şunlardır;

– Tehlikelerin belirlenmesi,

– Risklerin değerlendirilmesi,

– Kontrol önlemlerinin uygulanması,

– Denetim, izleme ve gözden geçirmedir.

Risk Analizi Kimler Tarafından Yapılır?

İşyerleri için zorunlu olan risk analizi, Kamu Kurumu ve özel sektörde dahil bütün işyerlerine yapılır.

Bazı faaliyet kolları ve kişiler risk analizinden muaf olmaktadırlar. Risk analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre işveren tarafından belirlenen bir ekip tarafından yapılmaktadır.

İşverenin gerek gördüğü takdirde kurduğu bu ekibe ilave olarak dışarıdan kuruluş ya da şahıslardan da yardım talep edebilmektedir.

Bu ekipte yer alacak işyerinden kişiler;

– İşveren ve ya varsa işverenin vekili,

– İşyerinde sağlık ve güvenlikten mesul olan iş güvenliği uzmanları ve işyeri doktorları,

– İşyerinde ki çalışanların temsilcileri,

– İşyerinde çalışan destek elemanları,

– İşyerinde ki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen çalışanlar,

– Mevcut ve ya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar vardır.

Apartmanda Risk Analizi Yaptırmama Cezası Ne Kadar?

Apartman yönetimi risk analizi yapmadığı takdirde 3.234 TL idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Risk analizi yaptırmayarak aykırılığa devam edilmesi halinde ise her ay için 4.851 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Risklerin belirlenmesi için kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapmayan işverenler ya da apartman yönetimine ise 1.617 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Apartman Risk Analizi Örneği 2017

Apartman risk analizinde yer alması gereken bilgiler şunlardır;

1. İş Yeri Unvanı,

2. İşyerinin Açık Adresi,

3. İşverenin Adı,

4. Risk Analizini yapan Personelin Adı ve Soyadı Bilgileri,

5. Risk Analizinin Yapıldığı Tarih,

6. Risk Analizinin Geçerlilik Tarihi,

7. Risk Analizinin Yapıldığı Bölümler,

8. Risk Analizi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları,

8. a) Çalışma ortamı bilgileri,
8. b) İşyeri bina ve eklenti bilgileri,
8. c) İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri,
8. d) Üretim ve Süreç Teknikleri,
8. e) İş için kullanılan tüm Ekipmanlar,
8. f) İş için kullanılan maddeler,
8. g) Artık ve atıklarla İlgili İşlemler,
8. h) Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı,
8. ı) Görev, Yetki ve Sorumluluklar,
8. i) Çalışanların ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri,
8. j) İşçilerin Varsa Meslek hastalığı kayıtları,
8. k) İşçilerin Varsa İş Kazası Kayıtları,
8. l) İşyerinin Acil Durum Planının Olup Olmadığı,

9. Risk Analizinde Belirlenen Tehlike Kaynakları ve Riskler , bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği,

10. Risk Analizinde Kullanılan Yöntem,

11. Tespit Edilen Riskler Var ise Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları,

12. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenmesi dir.(kaynak:emlaktahaber)